Maklumat Perkhidmatan E2E Kerajaan Negeri Selangor

2305

Jumlah Keseluruhan Perkhidmatan

 

1886

Jumlah Perkhidmatan E2E

 

81.82 %

Peratus

 

42

Jumlah Agensi