Maklumat Perkhidmatan E2E Kerajaan Negeri Selangor

2503

Jumlah Keseluruhan Perkhidmatan

 

2075

Jumlah Perkhidmatan E2E

 

82.9 %

Peratus

 

42

Jumlah Agensi